Legislació genèrica

  1. Estatut dels treballadors (Veure documentActualització del 17 d'Octubre del 2014
  2. Llei Orgànica de Llibertat Sindical (LOLS) (Veure document)
  3. Manual per a la identificació i Avaluació de Riscos Laborals (veure document) Doc de la Gene MOLT COMPLET
  4. Llei de Prevenció de Riscos Laborals (veure document) Llei del 1995 amb actualització 2007
  5. Risc biològic RD 664/1997 (Veure document)

COMISSIÓ PARITARIA C.AUTONÒMIC


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
ImportantGP 1 -> GP 2B Operadors de planta  284 kb v. 2 31 de jul. 2015, 4:11 Francesc X. Garcia Bernabeu
Ċ
Visualització Baixa
Per imprimir  550 kb v. 2 25 de juny 2015, 0:39 Francesc X. Garcia Bernabeu
Ċ
Visualització Baixa
Publicat a DOGC   302 kb v. 4 28 de gen. 2015, 23:44 Usuari desconegut
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
  210 kb v. 2 4 d’abr. 2014, 4:39 Usuari desconegut
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
Vigent  774 kb v. 2 30 de jul. 2015, 2:50 Francesc X. Garcia Bernabeu
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
  220 kb v. 2 4 d’abr. 2014, 4:40 Usuari desconegut
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
  127 kb v. 2 4 d’abr. 2014, 4:39 Usuari desconegut
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
  1894 kb v. 2 4 d’abr. 2014, 4:41 Usuari desconegut